"Dan maar." daarna is de belg aan de beurt en die zegt: "Ik denk. "33 Kettlebell Exercises from Beginner to Advanced". "De bevalling wordt in deze situatie tegenwoordig eerder ingeleid, en hoge bloeddruk en dreigende insulten worden eerder met medicatie […]

'ik ging met de zoon des huizes nog een kijkje nemen in de AntrittsKneipe. 'een alleraardigst jongensdagboek' aldus. 'je suis content de mourir pour la patrie' waren zijn laatste woorden. "After we excluded genetic and cytogenic anomalies, we found a […]

's Anderdaags bezetten onze troepen hunne loopgrachten. 'ik was een jongeling van 21 jaar toen ik als militair teekende bij de Expeditionaire Afdeling voor den tijd van 2 jaren in de oost Indiën op het eiland java door te brengen. […]

het gif is toegediend. Maar de specialist is dood. the toxin's administered but the tech's dead. het is een zeldzaam gif. Zeldzaam omdat het aan de mens in geconcentreerde vorm is toegediend. It's a very rare poison, in that it's […]

Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies. Details: Dit betreft een systematisch overzichtsonderzoek en meta-analyse van observationele studies naar het […]